Ontdek alle belevenissen op de kaart / lijst of

We zijn nu met 1846 fans en hebben 6036 belevenissen met elkaar gedeeld
Flat piece of wood for layout purposes

Privacybeleid

Promotie Zeeland Delta, initiatiefnemer en beheerder van Fan van Zeeland respecteert jouw privacy en wij behandelen de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk. Wij zullen deze informatie in geen geval verkopen aan derden. Hieronder beschrijven wij ons privacybeleid.

Deze website is een product van Promotie Zeeland Delta, Schuitvlotstraat 32, 4357 EB te Domburg. Ons postadres is Postbus 8, 4357 ZG te Domburg. Promotie Zeeland Delta staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22057187. Ons B.T.W.-nummer is NL 8142 06 141 B 01.

Je gegevens worden uitsluitend intern gebruikt.
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen je ip-adres en niet het e-mailadres. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

- jouw e-mailadres en persoonlijke gegevens als je een profiel aanmaakt en/of een belevenis deelt
- alle overige informatie die je vrijwillig verstrekt in het persoonlijk profiel

Voor onderzoeksinformatie en statistieken gebruiken wij de volgende gegevens:
- de domeinnaam van andere sites die je geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
- alle informatie met betrekking tot de pagina's die je op onze site geraadpleegd hebt;
- alle informatie die je vrijwillig verstrekt hebt.

Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Cookies
Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van je computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek. Deze cookies gebruiken we om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen je toevoegt aan je profiel.

Veiligheid
Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Communicatie
Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

- Per email: info@vvvzeeland.nl
- Per brief: Postbus 8, 4357 ZG Domburg


Als je ons via het web je postadres meedeelt, zal je alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Als je ons jouw telefoonnummer meedeelt via het web, zullen wij alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren m.b.t. een vraag of opmerking die je ons hebt gesteld.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres. Via het persoonlijk profiel bieden wij je de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van je bijhouden, te corrigeren. Je kunt hiervoor ook contact met ons op nemen op het hierboven vermelde adres. Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact met ons op, op het hierboven vermelde adres.

Wijzigingen
Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.