Ontdek alle belevenissen op de kaart / lijst of

We zijn nu met 1977 fans en hebben 6918 belevenissen met elkaar gedeeld
Flat piece of wood for layout purposes

Privacyvoorwaarden

Privacy statement 1.0
Welkom! Goed dat je ons privacy statement leest, dat betekent namelijk dat jij privacy net zo belangrijk vindt als wij. Wij hebben met veel aandacht dit privacy statement voor je opgesteld, zodat voor jou duidelijk is wat er met je persoonsgegevens gebeurt als je onze website (www.fanvanzeeland.nl) bezoekt.

Wie zijn wij (wie is de verantwoordelijke)?
VVV Zeeland
Schuitvlotstraat 32
4357 EB Domburg
Wij zijn ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59689897.
Wil je contact opnemen met VVV Zeeland? Dat kan door te mailen naar info@vvvzeeland.nl.

Wie ben jij (wie is de betrokkene)?
We hopen dat je dit privacy statement leest omdat je onze website gebruikt (www.fanvanzeeland.nl), een profiel aanmaakt en een belevenis (beeldmateriaal en tekst) toevoegt. Als dit het geval is, dan ben jij de betrokkene en gaat dit privacy statement over jouw persoonsgegevens. Voor het gemak spreken we hierna ook van gegevens als we het over jouw persoonsgegevens hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?
We verzamelen op verschillende momenten gegevens. Niet alle gegevens zijn op zichzelf persoonsgegevens, maar we vinden het belangrijk dat je begrijpt welke gegevens wij als verzameling van jou kunnen hebben.
Hieronder geven we een overzicht van welke gegevens dit zijn. Als je meerdere acties doet, bijvoorbeeld een profiel aanmaakt, een belevenis toevoegt of het contactformulier invult, dan verzamelen wij dus alle bij die acties genoemde gegevens.Zo kan er bij ons in de database een set van persoonlijke gegevens van jou ontstaat. Je kan er natuurlijk voor kiezen om bepaalde gegevens niet in te vullen (alleen de gegevens die we vragen op de Website en Zeeland App waar een * bij staat, zijn verplicht om in te vullen). Via je browserinstellingen of je instellingen op je mobiele toestel (bijvoorbeeld je telefoon of tablet) kun je zelf bepalen welke gegevens met ons worden gedeeld.
Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die we van je verzamelen:

Bij gebruik van de website
-Jouw IP-adres
-De instellingen van jouw browser
-Het aantal keer dat je de website bezoekt
-De pagina’s van de website die je bezoekt en hoe lang je deze bekijkt
-Velden die je invult of zoekwoorden die je ingeeft

Als je een profiel aanmaakt:
-Naam
-E-mailadres
-Telefoonnummer
-Identificatiegegevens: Gebruikersnaam en Wachtwoord
-Wel of geen nieuwsbrieven ontvangen
-De onverplichte gegevens die je invult

Als je een belevenis (beeldmateriaal en verhaal) toevoegt:
-Titel
-Datum
-Jouw verhaal
-Jouw afbeelding
-De onverplichte gegevens die je invult

Als je het contactformulier invult:
-Naam
-E-mailadres
-Jouw reactie of vraag
-De onverplichte gegevens die je invult

Als je ons mailt, belt of schrijft:
De gegevens die je aan ons geeft

Wat doen wij met je gegevens (doeleinden van de verwerking)?
We verzamelen je persoonsgegevens niet zomaar. We verzamelen de gegevens om er het volgende mee te doen:

Verschillende functies op de website maken dat het nodig is om gegevens te bewaren. Denk aan het aanmaken van een profiel en het toevoegen van een belevenis.

Het aanmaken van een profiel. We gebruiken de gegevens die je invult om een profiel aan te maken en voor je beschikbaar te maken en houden. Met je profiel kun je al je foto’s en verhalen (belevenissen) toevoegen en delen met anderen.
Het toevoegen van foto’s en verhalen (belevenissen). Deze gegevens gebruiken we om op de website te tonen ter inspiratie aan andere gebruikers en kunnen gedeeld worden door in Social Media kanalen.
Het invullen van het contactformulier. Deze gegevens gebruiken we om contact met je op te nemen.
Analyses uitvoeren op het gebruik van de website. Dit doen we om meer inzicht te krijgen in het bezoek, voorkeuren en werking van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics om het gebruik van de website te analyseren. Hiervoor verzamelen wij onder andere ook jouw ip-adres. Dit doen we via cookies. Hiervoor hebt je toestemming gegeven. Wilt je dit niet, dan kun je via jouw browserinstellingen of jouw mobiele instellingen de cookies uitzetten. Voor de analyse worden bijvoorbeeld gebruikt: de pagina's die je bekijkt en velden die je invult voor de zoekfunctie.

Heb je vragen of opmerkingen over ons gebruik van je gegevens (rechten van de betrokkene)?
Dit privacystatement gaat nog steeds over jouw gegevens. Jij hebt daarom zelf invloed op wat wij met je gegevens mogen doen. Je hebt een recht van inzage, rectificatie, wissing, beperking van ons gebruik van je gegevens, je kunt in sommige gevallen bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens en je hebt het recht op overdraagbaarheid van je gegevens.
Dit betekent dat je ons kan vragen (zie hierboven voor onze contactgegevens) welke persoonsgegevens we van je verwerken. Binnen de spelregels van de wet geven wij je hier een antwoord op. Je hebt ook een recht van correctie of verwijdering van je gegevens. Dit kan je voor een groot deel zelf beheren via je profiel en instellingen van je browser of mobiele toestel. Als wij je toestemming hebben gevraagd om gegevens van je te gebruiken, dan kan je deze toestemming altijd intrekken. Dit heeft geen invloed op het gebruik van je gegevens voor het moment van intrekking van je toestemming. Je hebt ook een recht van verzet tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketingdoeleinden. Ook kan je vragen of wij je gegevens in een machineleesbaar en interoperabel formaat aan jou of een andere partij geven. Bijvoorbeeld omdat je je profiel wilt meenemen. We zullen dit verzoek serieus behandelen. We horen graag van je als je bepaalde rechten wilt uitoefenen. Je kan ons op de hierboven gemelde contactgegevens bereiken. Mocht je het het idee hebben dat we niet rechtmatig omgaan met je gegevens dan kun je contact met ons opnemen, of als dat niet helpt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Delen wij je gegevens met anderen (delen met derden en doorgifte)?
Ja, we delen je gegevens. We bieden je deze website aan om te gebruiken, maar dit hebben we niet allemaal zelf ontwikkeld. Ook het beheer en de ondersteuning van deze diensten doen wij niet zelf. We worden hierbij geholpen door derde partijen die daardoor automatisch, en alleen met dat doel, ook jouw gegevens verwerken. De partijen die ons hierbij helpen, werken op onze instructie. Wij hebben met deze partijen een bewerkersovereenkomst gesloten.
Het is ook mogelijk dat we voor marketingactiviteiten een andere partij inschakelen die daarvoor je gegevens krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een e-mailverwerkingsbedrijf. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden je persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders en autoriteiten.
Persoonsgegevens kunnen in dit kader ook worden doorgegeven aan partijen in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Indien wij dit zelf rechtstreeks doen dan zullen wij de maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat je gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

Zijn je gegevens veilig bij ons (beveiliging)?
We vinden de beveiliging van je persoonsgegevens belangrijk. We hebben daarom passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Dat klinkt een beetje vaag, maar het betekent dat tijdens het gebruik van de website en alle functionaliteiten er altijd sprake is van een beveiligde (SSL-) verbinding, en dat we een privacybeleid hebben waarin staat wie er wanneer bij jou gegevens kan en waarom en dat we back-ups maken van bestanden, op tijd updates installeren en antivirusprogramma’s gebruiken.

Hoe lang gebruiken we je gegevens (bewaartermijnen)?
Zo lang als jij de gegevens beschikbaar houdt voor ons. We bewaren je gegevens zolang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verzameld. Als je je profiel en andere gegevens wilt verwijderen kun je een verwijderverzoek toesturen. Onze contactgegevens vind je elders op deze pagina.

Wijzigingen van dit privacy statement
Alles in het leven is veranderlijk. Ook ons privacy statement. Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in dit privacy statement die van belangrijke invloed is op jouw rechten of op de toestemming die je ons hebt gegeven, dan zullen wij proberen (als dat kan) om je hier persoonlijk over te informeren. Je kan in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van dit privacy statement of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

VVV Zeeland, mei 2018, versie 1